header
dutch       english
Business Controlling

De beleidscyclus vloeit voort uit de missie, visie en gekozen strategie. De planning & controlcyclus dient naadloos aan te sluiten op de beleidscyclus. Het opzetten van een stabiele planning & controlcyclus is van groot belang om uw bedrijfsvoering te kunnen beheersen met als doel continuiteit van uw organisatie te waarborgen. Deze cyclus zorgt ervoor dat tijdig beslissingen kunnen worden genomen ten aanzien van de continuiteit en (indirect) de kwaliteit. Vaak worden de beslissingen genomen op basis van strategisch relevante stuurinformatie. Daarnaast biedt een degelijke cylcus de mogelijkheid om kansen optimaal te benutten ten aanzien van groei en ontwikkelingen. Uw overlegstructuur speelt uiteraard  een cruciale rol om de PDCA-cyclus op dit domein te bewaken.

Een van de kernactiviteiten van deze cyclus is het opstellen van de (meerjaren)begroting. Een begroting is richtinggevend.
Inzicht in de ontwikkeling van de begroting over de jaren heen kan relevante informatie opleveren. Daarnaast kan inzicht worden gegeven in de kostprijzen per product waardoor keuzes gemaakt kunnen worden die aansluiten bij de koers. De begroting moet uiteraard periodiek worden gemonitord waarbij trendanalyses en vooruitblikken, naast de huidige stand van zaken, belangrijke aspecten zijn van het monitorproces.
Eerder is reeds genoemd dat stuurinformatie het besluitvormingsproces kan ondersteunen, maar daarnaast is het  noodzakelijk om verantwoording te kunnen afleggen richting uw opdrachtgevers, klanten, medewerkers en andere relevante partijen.Een strakke planning en software om de jaarlijkse begroting in op te stellen, kunnen dit proces prettiger en efficienter laten verlopen.

Spreekt bovenstaand verhaal u aan? Wij kunnen u helpen met het opzetten van deze cyclus.