header
dutch       english
Strategisch Management

Middels een zorgvuldige analyse op verscheidene organisatiedomeinen wordt samen met u de koers bepaald. Vervolgens wordt dit vertaald in een missie en visie. Een heldere, verstandige, maar ook uitdagende visie is immers een voorwaarde om succesvol te worden! De doelstellingen worden daarna vastgelegd in een strategisch beleidsplan. Het liefst SMART geformuleerd. De gekozen strategie zal als gevolg van systematische monitoring continu in ontwikkeling blijven.

Met onze pro-actieve en creative houding ondersteunen wij graag bij het ontwikkelen van de route om de doelstellingen te realiseren. Met het monitoringssysteem REFLECT worden de doelstellingen systematisch geordend.