header
dutch       english
Verandermanagement

Er verandert veel om ons heen en ook nog in (te) hoog tempo. In de wereld, in organisaties en in enigszins ook in de mens. Veel lijkt daardoor hetzelfde, terwijl er wel degelijk verschillen zijn. Door het hoge tempo laten wij ons af- en misleiden om situaties goed te observeren.  Om een verandering succesvol te implementeren is 'het observeren van' en 'luisteren naar'  in onze visie van groot belang.

Naast de natuurlijke weerstand tegen veranderen, is veranderen ook leuk en motiverend. Bestuurders en directies zijn verantwoordelijk voor het formuleren van een (nieuwe) visie en zorgen daardoor ook voor een verandering. Wij begeleiden verandertrajecten op een onafhankelijke en innovatieve wijze om het veranderingsproces succesvol in uw organisatie te implementeren. Middels een helder stappenplan wordt de implementatie van de nieuwe koers ingezet en richting alle betrokkenen zorgvuldig gecommuniceerd. Door urgentiebesef te creeren, verbindingen te leggen en constructief samen te werken, bereiden wij alle betrokkenen voor op de de komende verandering.