header
dutch       english
Managementinformatie

Raad van besturen, directies en managers streven naar het kunnen besturen & beheersen van de organisatie. Om dit te realiseren worden de doelstellingen op diverse domeinen geformuleerd om deze vervolgens systematisch te kunnen monitoren. Dit is simpel gezegd, maar voor veel organisaties niet eenvoudig om te realiseren. De reden hiervoor is dat regelmatig een echt gedragen visie op strategisch relevante stuurinformatie niet voorhanden is. Het is ook een domein die in veel branches nog niet volledig is uitgekristaliseerd en daarom probeert men vaak een kopieerslag te maken vanuit andere branches. Naar ons idee is iedere branche uniek en kent het zijn eigen dynamiek en complexiteit waardoor een op een kopieren niet werkt. Daarnaast wordt stuurinformatie vaak opgezet vanuit financieel oogpunt, maar dit is naar ons idee te beperkt en daardoor raakt een informatiesysteen niet goed ingebed in de organisatie. Ook het intensieve implementatietraject van het informatiesysteem zal hierdoor uiteindelijk niet hetgeen opleveren wat vooraf is gepland.