header
dutch       english
Procesmanagement

Heeft u aan alle voorwaarden gedaan rondom procesmanagement? Heeft u: een certficaat, een digitaal handboek,
een systematiek van interne audits, steun vanuit management, een kwaliteitsmedewerker aangesteld en getraind, alle processen helder beschreven?

Het beschrijven van processen* is een eerste stap op weg naar het implementeren van procesmanagement. Een procesbeschrijving ondersteunt om de processen met elkaar te bespreken om verbeteringen te stimuleren. Procesmanagement heeft als doel dat de processen gaan doen wat ze moeten doen, dat een gewenste kwaliteit van een product of een dienst wordt gehaald en dat deze output telkens weer opnieuw wordt gehaald. Op het moment dat uw in staat bent om systematisch in te grijpen in de processen en dit kunt onderbouwen en verantwoorden dan spreken wij over procesmanagement. De stap naar procesmanagement is niet eenvoudig en vraagt om een goed opgezet kwaliteitssysteem, maar zeker ook om deskundigheid, doorzettingsvermogen en een creatieve houding.

In veel organisaties zijn de procesbeschrijvingen overigens niet gerelateerd aan de administratieve organisatie. Hierdoor komt de relevante stuurinformatie niet eenvoudig beschikbaar. Onze visie is om de beide bedrijfsprocessen integraal te benaderen.

* activiteiten, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, protocollen, formulieren, werkinstructies